Avcı Duası

Allah'ın yer yüzündeki bütün nimetleri kulları için yaratılmıştır. Denizde ve karada yenilmesi helal olan her türlü hayvanın avlanması da helaldir bu Allah'ın kullarına helal kıldığı nimetlerindendir. Aslında atılan her bir adım ve alp verilen her bir nefes için Allah'a şükür etmek ve ona boyun eğerek Dua etmek bizim kulluk vazifelerimizdendir. Av esnasında veya ava çıkmadan evvel av bereketi için tertip edilmiş Dualar okunabilir aynı zamanda Bereket duaları da okunabilir bu dualar edilerek Allah'u tealadan kazanç ve avlarının bereketli olması için dualar edilerek başlanır.

AV VE BEREKET DUALARI

Allahüllezi sehhara lekümül bahra li tecriyel fülkü fihi bi emrihi ve li tebteğu min fadlihi ve lealleküm teşkürun*

Ve sehhara leküm ma fis semavati ve ma fil ardi cemian minh, inne fi zalike le ayatin li kavmin yetefekkerun*

Balıkçı Duası

Allahım...
Oltalarımıza denizde bol, gölde büyük balıklar nasip eyle. Zillerimiz hiç susmasın. Balığı çekerken ota saza oltamız takılmasın. Yazın ağaç gölgesini kışında güneşimizi eksik etme. Lütfen herkes kendi oltalarına baksın. Balık tutamayan balıkçılar zırt pırt yanımıza gelip " yem ne kullanıyorsun " deyip bizleri üzmesin. Bize sormadan livarı sudan çıkaran balıkçılara dersini ver Allahım. Son ses müzik dinleyenlerin, bizde yokken hemen yanımızda mangal yapanların, içip içip şişeleri kıranların, sarhoş olup küfür edenlerin, etrafı kirletenlerin cezasını ver Allahım. Büyük balıkları livara küçükleri suya geri nasip eyle Allahım. Bizleri aç susuz ve balıksız koyma yarabbim.

Karınca (Bereket) Duası Türkçe Okunuşu

“Allahümme Ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil Azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul Mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.“

Karınca (Bereket) Duası Türkçe Anlamı / Meâli

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren Rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegâne Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri)

Karınca (Bereket) Duasına İlişkin Rivayetler

–“Her kim hakka ve hukuka riayet ederek aşağıdaki duayı okur veya ticarethanesinde bulundurursa, hanesinde ve ticaretinde bereket meydana gelir.”

Karınca (Bereket) Duasının Faziletleri

-“Kim bu karınca duasını beş adet ayrı ayrı kağıda yazarak her birini iş yerinin dört köşesine asar, bir tanesini de üzerinde taşırsa, Cenab-ı Hakk, o kimsenin iş yerine ve dükkanına kendi hazinesinden Rızık ve bereket indirir. Hem de öyle bereket ihsân eder ki, o yazıyı asan kişinin kendisi dâhi hayrette kalır. Dükkanına giren, alışveriş yapmadan çıkmaz. Hakk Tealâ, dükkanına karınca gibi Müşteri yağdırır.

Yazar: www.duasi.org Arif Selim

Avcı Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları